home

Контакти

Централно управление:
София 1505, бул. Ситняково 23, етаж 2
(вход с автомобил от ул. Кутловица)
централа: (02) 989 40 70
факс:       (02) 988 23 54

За запитвания и изготвяне на оферти:
order@bulgarkontrola.bg


Дирекция “Оценяване на съответствието”
(строителни продукти, асансьорни уредби и детски играчки)
тел. (02) 988 27 94, моб. 0887 597 079, 0889 908 898
ел. поща: cert@bulgarkontrola.bg

Дирекция "Стоков контрол"
тел. (02) 988 45 41, 987 54 25,
моб. 0889 400 400, 0889 908 897
ел. поща: sales@bulgarkontrola.bg

Дирекция "Аварийно комисарство, P&I"

(огледи на товари и застраховано имущество)тел. (02) 987 22 39, 989 40 70, вътр. 202 моб. 0888 224 658, 0889 066 206

Орган по сертификация на биопродукти при "Булгарконтрола " АД
тел. (02) 988 45 41, моб. 0887 59 81 22
ел. поща: bio@bulgarkontrola.bg

Орган за контрол от вида А при "Булгарконтрола " АД
(инспекции за безопасност на детски площадки и количествен контрол на течни горива)
тел. (02) 988 45 41, 987 54 25

ел. поща: sales@bulgarkontrola.bg

Орган за технически надзор на асансьорни уредби
(технически прегледи)
тел. (02) 989 40 70 

Офис "София"
(приемане на възлагания за стоков контрол)
тел. (02) 988 43 75, 989 40 70 вътр. 223, моб. 0889 814 149
ел.
поща: sofia@bulgarkontrola.bg

Изпитвателна лаборатория за ГСМ
(пробовземане и изпитване на течни горива)

гр. София, кв. Илиянци, Петролна база "Лукойл"
моб. 0887 944 878
ел. поща: oils@bulgarkontrola.bg