home

Контакти


Централно управление:
София 1505, бул. Ситняково 23, етаж 2
(вход с автомобил от ул. Кутловица)
централа: (02) 989 40 70
факс:       (02) 988 23 54


 Запитване за оферта


Дирекция "Аварийно комисарство, P&I"
(огледи на товари и застраховано имущество)
моб. 0888 224658
ел. поща: survey.dept@bulgarkontrola.bg


Дирекция “Оценяване на съответствието”
(строителни продукти, асансьорни уредби и детски играчки)
моб. 0887 597079, 0889 908898
ел. поща: cert@bulgarkontrola.bg


Дирекция "Стоков контрол"
(инспекции и експертизи)
моб. 0889 908897
ел. поща: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg


Орган по сертификация на биопродукти при "Булгарконтрола" АД
моб. 0887 598122
ел. поща: bio@bulgarkontrola.bg


Орган за контрол от вида А при "Булгарконтрола" АД

(инспекции за безопасност на детски площадки и контрол на течни горива)
Тел.: (+359 2) 988 45 41
ел. поща: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg


Орган за технически надзор на асансьорни уредби 
(технически прегледи)
моб. 0887 597079


Изпитвателна лаборатория за ГСМ
(пробовземане и изпитване на течни горива)
гр. София, кв. Илиянци, Петролна база "Лукойл"
моб. 0887 944878
ел. поща: oils@bulgarkontrola.bg