home

Контакти

Централно управление:
София 1505, бул. Ситняково 23, етаж 2
(вход с автомобил от ул. Кутловица)
централа: (02) 989 40 70
факс:       (02) 988 23 54

 Карта   

Дирекция “Оценяване на съответствието”
тел.: (02) 988 27 94
моб.: 0887 597 079, 0889 908 898
ел. поща: cert@bulgarkontrola.bg

Дирекция "Стоков контрол", София
тел.: (02) 988 45 41, 987 54 25,
моб.: 0889 400 400, 0889 908 897
ел. поща: sales@bulgarkontrola.bg

Дирекция "Аварийно комисарство, P&I"
тел.: (02) 987 22 39, 989 40 70, вътр. 202
моб.: 0888 224 658, 0889 066 206
ел. поща: survey.dept@bulgarkontrola.bg

Орган по сертификация на биопродукти при "Булгарконтрола " АД
тел.: (02) 988 45 41
моб.: 0887 59 81 22
ел. поща: bio@bulgarkontrola.bg

Орган за контрол от вида А при "Булгарконтрола " АД
(детски площадки за игра и течни горива)

тел.: (02) 988 45 41, 987 54 25

Клон София (прием на поръчки)
тел.: (02) 988 43 75, 989 40 70 вътр. 223, моб. 0889 814 149
ел. поща: sofia@bulgarkontrola.bg

Изпитвателна лаборатория за ГСМСофия
София, кв. Илиянци, Петролна база "Лукойл"
Моб. 0887 944 878
ел. поща: oils@bulgarkontrola.bg

Изпитвателна лаборатория - Пловдив
Пловдив, ул. Сергей Румянцев 30
тел.: (032) 64 33 42, Моб. 0884 729 977
ел. поща: lab.plovdiv@bulgarkontrola.bg

Регионални клонове (мобилни телефони):

    Благоевград - 0888 868 194, 0889 814 140
    Бургас - 0887 595 223, 0887 595 321
    Варна - 0889 707 082,0889 707 091
    Велико Търново - 0889 707 086
    Димитровград - 0889 813 218
    Добрич - 0889 707 091
    Казанлък - 0889 707 084
    Пазарджик - 0889 908 912
    Перник - 0889 908 924
    Плевен - 0886 776 610, 0889 908 896
    Пловдив - 0889 908 912, 0882 532 455
    Русе - 0889 908 916
    Свищов - 0889 908 913
    Сливен - 0887 730 154
    Стара Загора - 0889 908 910
    Шумен - 0889 814 111