home

Членства

"Булгарконтрола" e член-учредител на Българския институт за стандартизация (БИС) - националният орган за стандартизация в Република България, разработващ и одобряващ българските стандарти. Удостоверение за членство

"Булгарконтрола" e член на Българската стопанска камера (БСК) и е вписана в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата.