home

Екип

"Булгарконтрола" АД следва един стратегически принцип: да осигури професионално обслужване на своите клиенти чрез висококвалифициран персонал с дългогодишен опит в предлаганите услуги.

Изпълнителен директор: Веселин Балджиев

Гл. счетоводител: Цветелина Сердарова

Дирекция "Оценяване на съответствието"
Траянка Любенова - Директор
Валентина Михайлова - Главен експерт

Дирекция "Стоков контрол"
Людмила Григорова - Главен експерт
Пенка Александрова - Експерт