home

Запитване за оферта за консултиране

Въпросник за оферта за консултиране по изграждане на системи за управление.
Преди да попълните, моля прочетете Стандарти или Услуги - Системи за управление

Полетата отбелязани със звездичка (*) са задължителни.


Организация *

Ръководител на организацията *

Лице за контакти (име и длъжност) *

Адрес за кореспонденция *

Телефон/Факс/ Мобилен/ E-mail

Предмет на дейност на организацията /отрасъл и основни продукти/услуги *

Брой работни площадки (офисим, складове) *

Общ брой персонал *

Има ли работа на смени (ако да - колко) *

Желани Системи, съгласно изискванията на:
(Моля зачеркнете желаните) *

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
ISO 22000 HACCP ISO 17020 EN ISO/IEC 17025
ISO 15189 Система за производствен контрол

Имате ли друга/вътрешна Система за управление, откога, сертифицирана ли е и от кого?

Допълнителна информация, ако е необходимо