home

Сертификация на биопродукти

На 31 януари 2014 г. "Булгарконтрола" получи разрешение от Министерство на земеделието и храните да извършва сертификация на био продукти съгласно европейските изискванния (с кодов номер BG-BIO-15).