home

"Булгарконтрола" проверява Бензиностанции ЕКО

По възлагане на „EКО България“ ЕАД "Булгарконтрола" АД започна да извършва внезапни проверки във веригата Бензиностанции ЕКО в цялата страна. Проверките ще включват вземане на проби от предлаганите горива директно от горивоколонките с последващо изпитване за качествени показатели в собствена акредитирана лаборатория, както и проверка/установяване на обем/дебит на конкретна горивоколонка.