home

Технически надзор

Технически надзор на асансьорни уредби

"Булгарконтрола" АД притежава Лицензия № 768/25.07.2016 г., издадена от Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) за осъществяване на технически надзор на територията на цялата страна на:

  • асансьори в жилищни сгради;

  • асансьори в промишлени сгради.

Техническият  надзор се извършва на основата на сключени договори със собствениците или ползвателите на асансьорните уредби.

  • Заявкa за регистрация на асансьор             Заявка
  • Заявка за технически преглед на асансьор  Заявка

 За повече информация:
тел.: (02) 989 40 70
факс: (02) 988 23 54