Сертификация на строителни продукти

Сертификация на строителни продуки

Успехът на всеки строителен проект започва с качеството на строителните материали. Строителството и свързаните с него материали се развиват и променят непрекъснато, за да отговарят на по-високия стандарт за живот. Строителството и влаганите материали днес отразяват както технологичния напредък, така и изискванията на нарастващото население - което включва поддържане на максимална трайност с минимално въздействие върху околната среда. Информираните потребители и очакванията за високо качество, безопасност и устойчивост изискват от производителите и доставчиците да отговарят на много високи стандарти, за да останат конкурентоспособни. Предлаганите от Булгарконтрола АД услуги по оценяване на съответствието ще ви помогнат да спазите тези стандарти и да постигнете целите си за повишаване на ефективността, бързината на достъп до пазара.

Булгарконтрола АД извършва оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти като нотифициран орган (СЕ 1814) от Европейската комисия, вписан в системата NANDO, съгласно приложимите международни изисквания за строителни материали, като притежава и Разрешения, издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, спрямо националното законодателство - Наредба № РД-02-20-1/2015 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и Регламент 305/2011.

Обхват на строителни продукти:

 • Пластмасови тръби и тръбопроводни системи
 • Метални тръби, фасонни части и арматура за водоснабдителни системи
 • Бетон, строителна вар и разтвори за зидане
 • Добавъчни материали за бетон и асфалтови смеси
 • Скални материали за хидротехническо строителство
 • Стоманени продукти за армировка
 • Тухли и блокове за зидария
 • Комини, елементи или блокчета за комини
 • Битумни и асфалтови смеси
 • Продукти за хоризонтална пътна маркировка
 • Баластра за железопътни линии
 • Смесителни батерии, душове и гъвкави връзки за баня
 • Пожарни хидратанти
 • Добавки - стъклени перли