За нас

Image
Image
Sesom

Булгарконтрола АД

Създадена през 1952 година Булгарконтрола АД е първата независима контролна компания в България в областта на тестването, инспекциите и сертификацията.


Експертен екип


Голям набор от услуги
  • Изпитване
  • Сертификации
  • Инспекции
  • Контрол


Научи повече

За нас

Създадена през 1952 година Булгарконтрола АД е първата независима контролна компания в България в областта на тестването, инспекциите и сертификацията.

Мисията ни е  да осигурим поддържането на изискванията за здраве, безопасност и качество на продуктите на клиентите, като същевременно защитаваме бизнес операциите им и повишаваме доверието към тях.

Ние предлагаме висококачествени услуги по контрол, които помагат на клиентите да посрещнат нарастващите изисквания за качество и безопасност на продуктите. Чрез нашите технически възможности, иновативен подход и мотивиран екип предлагаме цялостно портфолио от  решения, отговарящи на нуждите на клиентите, като поставяме акцент върху регулаторните изисквания.

С нашите услуги за тестване, инспекция и сертификация създаваме доверие в продуктите, услугите и процесите  на нашите клиенти.

Ние тестваме, проверяваме и сертифицираме, за да създадем доверие.

Акредитации, нотификации и членства

Акредитациите и нотификациите на нашите услуги показват, че Булгарконтрола АД не само заслужава доверието на своите клиенти, но и че изпълнява своите дейности по правилния начин. 

Притежаваме сертификат  ISO 9001 за своите услуги за инспекция, тестване и проверка, както и акредитация по ISO 17020  като Орган за контрол от вид „А“ (услуги за инспекция от „трета страна“).  Лабораторията към Булгарконтрола АД е акредитирана по ISO 17025  . Дейностите на компанията по сертифициране на продукти са акредитирани по ISO 17065 .

Булгарконтрола АД е нотифициран орган от Европейската комисия (CE 1814), вписан в системата NANDO, който отговаря на всички изисквания за извършване оценка на съответствието съгласно приложимите директиви.

Компанията има Разрешение за оценяване съответствието на строителни продукти, издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и Разрешение от Държавна агенция по метрологичен и технически надзор за оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства и Лицензия за технически надзор.

Булгарконтрола АД е член на Българска Стопанска Камара (БСК) и Виенски икономически форум (Vienna Economic Forum).