Услуги

Изпитване

Съдействаме на производителите, търговците на дребно и вносителите при доказване на качество и безопасност на продуктите на целевите си пазари.

Инспекции

Провеждаме независими проверки, за да осигурим защита на клиентите по цялата верига на доставки – от суровини до краен продукт.

Сертификация на строителни продукти

Удостоверява се съответствие със специфични изисквания на европейското и национално законодателство, за да се гарантира, че даден продукт отговаря на стандартите.

Сертификация на биопродукти

Удостоверява се, че при производството на продукцията са спазени всички изисквания за биоземеделие, определени от Европейския съюз.

Сертификация на асансьори и техните предпазни устройства

Гарантира безопасността, работата и целостта на асансьорните съоръжения и техните компоненти.

Tехнически надзор на асансьорни уредби

Ежегодната инспекция на асансьорни уредби е необходимо условия, за да се гарантира безопасността и изправността им.

Контрол на площадки за игра

Периодичния контрол на съоръженията за игра на детските площадки гарантира здравето и безопасността на децата.

Сертификация на детски играчки

Гарантира съответствието на детските играчки с правилата за безопасност и изискванията за качество на продуктите.