Контрол и надзор

Контрол и надзор

Булгарконтрола извършва периодични проверки по контрол и надзор на различни съоръжения, за да се осигури безопасността при използване и да се гарантира спазването на нормативната уредба и опазване здравето на хората.

От детските площадки до асансьорите в жилищните сгради - безопасността при употреба на всяко съоръжение е от първостепенна важност за обществото.

Tехнически надзор на асансьорни уредби

Ежегодната инспекция на асансьорни уредби е необходимо условия, за да се гарантира безопасността и изправността им.

Контрол на площадки за игра

Периодичния контрол на съоръженията за игра на детските площадки гарантира здравето и безопасността на децата.