Сертификация

Сертификация

Издаването на сертификат за качеството на продукт или услуга е важна стъпка за всеки производител и вносител към повишаване доверието на потребителите. С бързи и прости процеси сертифицирането ускорява времето за пускане на пазара на стоки, като улеснява получаването на достъп до нови географски области и продуктови категории.

Сертификацията удостоверява съответствие със специфични изисквания и се предоставя от акредитиран орган като Булгарконтрола. Предоставя гаранция от независима трета страна, че даден продукт или услуга отговаря на определени стандарти.

Сертификация на строителни продукти

Удостоверява се съответствие със специфични изисквания на европейското и национално законодателство, за да се гарантира, че даден продукт отговаря на стандартите.

Сертификация на асансьори и техните предпазни устройства

Гарантира безопасността, работата и целостта на асансьорните съоръжения и техните компоненти.

Сертификация на биопродукти

Удостоверява се, че при производството на продукцията са спазени всички изисквания за биоземеделие, определени от Европейския съюз.

Сертификация на детски играчки

Гарантира съответствието на детските играчки с правилата за безопасност и изискванията за качество на продуктите.