Сертификация на детски играчки

Сертификация на детски играчки

Безопасността на детските играчки е важна тема не само за родителите, а за цялото ни общество. Тестването и сертифицирането на детски играчки доказва, че продуктите са безопасни, подходящи за деца. Това от своя страна носи сериозно конкурентно предимство на производителите при навлизането на нови пазари и повишава доверието на потребителите.

Булгарконтрола АД гарантира съответствието на детските играчки с правилата за безопасност и изискванията за качество на продуктите. В качеството си на нотифициран орган (СЕ 1814) от Европейската комисия, вписан в системата NANDO и с Разрешение от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, извършва изследване на играчки по процедура ”ЕО Изследване на типа-модул В” съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (НСИОСИ), въвеждаща Директива 2009/48/ЕО.