Изпитване

Лаборатория за петролни продукти

На днешния глобален пазар производителите, търговците на дребно и вносителите трябва да се съобразяват с изискванията за качество и безопасност на продуктите на целевите си пазари.

Renewable and Alternative Fuels

Булгарконтрола АД е изградила и продължава да поддържа отлична репутация за независимост при извършването на лабораторни анализи. Тестването е необходимо, за да се проверят физически, химични или свързани с производителността свойства на продукти и материали, за да отговарят на специфични стандарти и/или спецификации за качество, безопасност или дори устойчивост, както и на изискванията на клиента или пазара. Булгарконтрола АД работи с надеждна мрежа от лаборатории и партньори за тестване, които използват най-новите методи за проверка и най-съвременно оборудване за определяне на качеството, необходими за насърчаване на успешна търговия.

Съвременната акредитирана лаборатория при Булгарконтрола АД и експертният опит на нашите служители предоставят прецизни резултати за определяне на качеството на нефтопродукти, в съответствие с международните и национални изисквания. Изпитвателната лаборатория към Булгарконтрола АД извършва широк спектър от анализи на всички видове горива - бензин, гориво за дизелови двигатели, биодизел, биоетанол, газьоли, газ пропан-бутан и други.